Friday, 12/8/2022 UTC+2
Ładny portal internetowy!

Kiedy należałoby zasięgnąć porady kardiologa?

Pomoc medyczna z e-receptą – wszystko co powinieneś wiedzieć
Każdy z nas, kto jest zatrudniony na umowę o prace, ma ubezpieczenie, a wobec tego właściciel firmy odprowadza składki lecznicze za nas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zabezpieczone są do tego dzieci do 18 roku życia bądź starsi, jeśli się uczą lub studiują, pod warunkiem, że nie zakończyły 26 roku życia. Również osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy, mają zabezpieczenie zdrowotne. Jeszcze do niedawna udając się do lekarza wypada było mieć przy sobie obowiązujący dowód ubezpieczenia lub książeczkę ubezpieczeniową, jednakże od dnia 1 stycznia 2013 roku nastąpiła w tej sprawie zmiana – konsultacja lekarska z e-receptą. Udając się wiec obecnie do jakiegokolwiek doktora musimy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najodpowiedniej dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej oraz numer PESEL. Pracownik rejestracji leczniczej sprawdza w szczególnym systemie elektronicznym, nazwanym e-WUŚ, czy posiadamy ważne ubezpieczenie lecznicze uprawniające nas do darmowych świadczeń leczniczych na obszarze naszego kraju, sprawdzenie następuje po wpisaniu numeru PESEL w systemie.

About